Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.       Tlf. 50 50 22 83

Alle advokater i Danmark skal være medlem af Advokatsamfundet

Generelle oplysninger

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i henhold til retsplejeloven.


Alle advokater i Danmark skal være medlem af Advokatsamfundet og er underlagt de advokatetiske regler.

Klager over advokaten kan ske til Advokatnævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt de advokatetiske regler er overtrådt.

Min advokatvirksomhed er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og har CVR-nr.: 16481734.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til love om garantiordning for indskydere og investorer. Garantifonden dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, heurnder på både klientkonti og egne bankkonti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsagligt ikke-erhvervsmæssig formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter ebløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantifondsordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af mig, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Krinprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

Kontakt mig i dag

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at tale med mig om en juridisk problemstilling.

50 50 22 83

william@advofeely.dk

william